Algemene voorwaarden

Introductie

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle commerciele transacties die gedaan zijn op www.fitnessdigital.nl, de eigenaar zijnde FitnessBit S.L..

FitnessBit S.L. heeft het recht op welk moment dan ook het aanbod van de producten te wijzigen (modelwijzigingen, prijzen, aanbiedingen, en de service) alhoewel dat niet geldt voor de verkoop van producten die al in behandeling zijn.

FitnessBit S.L. doet er alles aan betrouwbare en correcte informatie aan te bieden op de website. Als er zich onverhoopt toch een fout voordoet, zal deze zo snel mogelijk verholpen worden. Indien er een fout is opgetreden in een prijsopgaaf en er heeft zich een verkoop voorgedaan gebaseerd op die prijsopgaaf, heeft de klant recht om de koop te annuleren, zonder dat hieraan kosten verbonden zijn voor de klant.

Het kan voorkomen dat bepaalde informatie over producten op de website www.fitnessdigital.nl van tijdelijke aard is. In het geval dat die informatie niet overeenkomt met de producteigenschappen heeft de klant het recht om de aankoop te annuleren.

FitnessBit S.L. is niet verantwoordelijk voor de informatie, inhoud en of meningen over de producten van www.fitnessdigital.nl. Dit is altijd de verantwoordelijkheid van de fabrikanten of leveranciers van die producten. FitnessBit S.L. is slechts de tussenpersoon tussen klant en fabrikant of leverancier.

Voorlopige bepalingen

Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle verkopen van producten die zijn gemaakt via de site www.fitnessdigital.nl. Bij het plaatsen van een bestelling, hebben wij de garantie dat je ouder bent dan 18 jaar en je een wettelijke bevoegdheid hebt om bindende contracten aan te gaan. Bestellingen kunnen alleen worden gedaan om producten te kopen zonder de intentie van wederverkoop. De wederverkoop of distributie van producten gekocht via de website is strikt verboden. Wij behouden ons het recht voor om frauduleuze, valse of speculatieve bestellingen te annuleren of bestellingen gedaan door een klant die een geschil hebben uitstaan van vorige bestellingen of wanneer er een redelijke twijfel bestaat dat de klant één van de algemene voorwaarden van de verkoop overtreedt of zich bezighoudt met criminele activiteiten. We kunnen de huidige algemene voorwaarden op elk moment bijwerken. Je kan de bijgewerkte versie van deze algemene voorwaarden inzien en afdrukken.

Identiteit van FitnessBit S.L.

FitnessBit S.L. is een bedrijf gespecialiseerd in de online verkoop van fitness, sport en gerelateerde producten.

Gebruikers

Toegang tot en/of gebruik van deze portal geeft je de status van GEBRUIKER, die de hier vermelde algemene gebruiksvoorwaarden van dergelijke toegang en/of gebruik aanvaardt. De bovengenoemde Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de contractvoorwaarden die in hun geval voortvloeien uit verplichte naleving.

Gebruik van de portal

De website biedt toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "inhoud") op het internet die behoren tot FitnessBit S.L. of haar licentiegevers waarop de gebruiker toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.

Bij deze registratie is de gebruiker verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is en verplicht is om dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken. De gebruiker verbindt zich ertoe om het juiste gebruik te maken van de inhoud en diensten die FitnessBit S.L. biedt via de website en deze niet te gebruiken om (deze lijst is niet volledig):

 1. deel te nemen aan illegale of onwetmatige activiteiten, of die in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde.
 2. de verspreiding van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische of illegale aard, rechtvaardiging van terrorisme of een schending van de mensenrechten .
 3. schade te veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van FitnessBit S.L., leveranciers of derden of het verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die schade kunnen veroorzaken zoals hierboven vermeld.
 4. toegang te krijgen tot, en waar van toepassing, gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en hun berichten te kunnen wijzigen. FitnessBit S.L. behoudt zich het recht voor om eventuele opmerkingen en bijdragen te verwijderen die een inbreuk maken op het respect voor de menselijke waardigheid, die discriminerend, xenofobisch, racistisch of pornografisch zijn, die de jeugd schenden, of orde en openbare veiligheid of die naar zijn mening, niet geschikt zijn voor publicatie. In ieder geval zal FitnessBit S.L. niet verantwoordelijk zijn voor de meningen die door gebruikers worden uitgesproken via forums, chats of andere participatiemiddelen.

Intellectuele en industriële eigendom

FitnessBit S.L. is in het bezit van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn webpagina, evenals alle elementen die het bevat (zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelsmerken of logo's, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogrammas die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.).

Alle rechten voorbehouden. Het volgende is uitdrukkelijk verboden: de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze waarop deze beschikbaar worden gesteld, van alle of een deel van de artikelen uitdrukkelijk verboden van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, in welk medium en op welke technische manier dan ook, zonder de toestemming van {0}. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van {0} te respecteren. Je kan de elementen van de portal visualiseren en zelfs afdrukken, kopiëren en bewaren op de harde schijf van je computer of enige andere fysieke ondersteuning op voorwaarde dat deze uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van alle beveiligingsapparaten of beveiligingssystemen die zijn geïnstalleerd op de pagina's van {0}

Links

In het geval dat de website links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, oefent FitnessBit S.L. geen controle uit over dergelijke sites en hun inhoud. In geen enkel geval aanvaardt FitnessBit S.L. verantwoordelijkheid voor de inhoud van links die behoren tot een buitenlandse website, noch zal het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, uitvoerigheid, echtheid, geldigheid en grondwettelijkheid garanderen van materiaal of informatie vervat in een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites. Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

Verkoopsysteem via internet

Om een bestelling te plaatsen dient de klant de gekozen producten toe te voegen aan de winkelwagen en vervolgens de stappen te volgen van het koopproces zoals aangegeven op de website. Zodra dit proces beeindigd is, inclusief het registratieproces van de klant, wordt de order via telematische weg naar FitnessBit S.L. verstuurd. Indien de klant kiest voor emailbevestiging, zal de klant een email ontvangen ter bevestiging van ontvangst van de order. Voor de door FitnessBit S.L. ontvangen orders gelden de huidige algemene voorwaarden.

Bevestiging en annulering bestellingen

Voordat je de bestelling op de website afmaakt, kan je alle bijbehorende gegevens bekijken (de bedragen onderverdeeld in alle benodigde rubrieken, belasting, transportkosten, welke artikelen geselecteerd zijn, enz). Je kan op dat moment corrigeren wat je wilt. Als je de bestelling wilt annuleren of wijzigen, moet je contact met ons opnemen. De bestelling kan alleen worden gewijzigd of geannuleerd als het nog niet verwerkt is in ons systeem en klaargemaakt voor verzending.

Relevante belastingen

De prijzen van de producten op de website van FitnessBit S.L. zijn inclusief BTW(BTW). Voor verkopen gerealiseerd door personen buiten de Europes Unie geldt de belastingtoeslag BTW niet.

Betalingsmogelijkheden

Wanneer de order is geplaatst kan u een betaalmethode kiezen ofwel met creditcard, PayPal, iDeal of via een bankoverschrijving. In bepaalde gevallen en om fraude tegen te gaan behoudt FitnessBit S.L. het recht slechts een bepaalde betaalmethode aan de klant aan te bieden indien de klant gegevens niet authentiek lijken.

Bezorging

FitnessBit S.L. verzendt zijn orders aan zijn klanten via UPS en vergelijkbare erkende transportbedrijven. De leverdatum van het product is afhankelijk van de beschikbaarheid van het gekozen product en het afleveradres. Voor meer informatie over levertijden en bezorgingstarieven zie Bezorging en levertijd.

Klantenrechten en retourneren

Volgens de Wet Kopen op Afstand heeft de klant recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen, vanaf het moment van ontvangst van de bestelling, om het product te retourneren. De klant dient ons binnen 14 dagen ervan op de hoogte te stellen dat hij of zij het product wil retourneren. Het geretourneerde product zal opgehaald worden door FitnessBit S.L. en moet geleverd worden inclusief afleveringsbewijs en, in het geval van een door FitnessBit S.L. aangemaakte factuur, inclusief factuur. Download hier ons retourformulier/modelformulier voor herroeping.

Indien een product kapot of beschadigt is heeft de klant recht op kostenloze reparatie of vervanging van het product. De verkoper draagt gedurende een periode van 2 jaar vanaf het moment van levering de verantwoordelijkheid voor eventuele klachten over het product.

Het retourneren van producten binnen de periode van 14 dagen is aan de volgende voorwaarden verbonden (in alle gevallen eerst contact opnemen met de klantenservice):

 1. U heeft 14 dagen om uw bestelling te retourneren: geldig vanaf het moment waarop u uw bestelling in ontvangst heeft genomen. Download hier ons retourformulier/modelformulier voor herroeping.
 2. Het door u bestelde product voldoet niet aan uw verwachtingen:
  1. U kunt zelf zorg dragen voor het terugsturen van het product. Retourzendingen in dit geval zijn voor risico van de klant. Dit houdt in dat fitnessdigital niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. De klant dient altijd eerst contact op te nemen met de klantenservice om deze te verwittigen van het retourneren.
  2. Wij kunnen het product laten ophalen en in dit geval komen de kosten voor het ophalen voor uw rekening en die zijn als volgt:
   1. Voor accessoires, weegschalen, mini steppers, hartslagmeters en elektrostimulators zijn de retourneerkosten 15 €.
   2. Voor alle overige producten, waaronder fitnessapparaten, die minder dan 50 kg wegen zijn de retourneerkosten 50 €.
   3. Voor alle overige producten, met een gewicht van meer dan 50 kg, worden de retourneerkosten berekend op basis van het gewicht van het product.
  3. Het product dient in perfecte staat te zijn, in dezelfde staat als waarin u die heeft ontvangen, in de originele, intacte verpakking en ongeopend. Producten van Polar, Suunto, Compex, Slendertone en Garmin die voor sportactiviteiten gebruikt zijn en tevens cavitatie, ontharings- en massageproducten die gebruikt zijn kunnen niet geretourneerd worden om hygiënische redenen. Fitnessapparaten dienen tevens weer terug verpakt te worden in de originele verpakking en kunnen niet reeds gemonteerd zijn.
  4. Wanneer het geretourneerde product in goede staat in het magazijn aankomt gaan wij over tot terugbetaling naar de door u geleverde bankrekening of creditcard. Het product dient intact te zijn, indien een onderdeel ontbreekt of niet in de originele staat is, zal dit van het terug te storten bedrag afgetrokken worden. Tussen de datum van ontvangst van het geretourneerde product en het moment van de terugbetaling zitten op zijn hoogst 7 werkdagen.
 3. Beschadigd of kapot product: Zodra het beschadigde of kapotte product weer in het bezit is van fitnessdigital zal er een nieuw zelfde product verstuurd worden. Uw hoeft in dit geval geen verzendkosten te betalen voor het ophalen en opnieuw versturen van uw bestelling.
 4. Verkeerd product: Indien het door u bestelde product niet hetzelfde is als het door u ontvangen product. Uw hoeft in dit geval geen verzendkosten te betalen voor het ophalen en opnieuw versturen van uw bestelling.

Als het door FitnessBit S.L.geleverde product niet het door de klant bestelde product is, zal dat opgehaald worden en de juiste bestelling zal kosteloos naar u toegezonden worden.

Mocht u verder nog vragen hebben over het retourneren van bestellingen neem dan contact op met onze klantenservice door een email te sturen naar klantenservice@fitnessdigital.nl.

De Europese Commissie biedt een conflictoplossingsprogramma voor consumentenklachten naar aanleiding van problemen bij een online aankoop. Het programma biedt een alternatieve geschillenbeslechting, buiten de rechter om. Voor toegang tot dit platform en meer informatie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Plichten van de klant

De klant van de www.fitnessdigital.nl website is verplicht informatie te verstrekken die waarheidsgetrouw is.

Veiligheid en privacy

FitnessBit S.L. garandeert veiligheid en privacy in alle communicatie met de klanten.

FitnessBit S.L. garandeert de bescherming van klantengegevens, inclusief persoonlijke, adres en betaalgegevens of welke andere gegevens dan ook volgens de Organieke Wet 15/1999, van 13 december Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Alle gegevens die de klant verstrekt aan FitnessBit S.L. worden opgenomen in een database onder de verantwoordelijkheid van FitnessBit S.L.

Privacy van onze klanten staat hoog in het vaandel. Alle wettelijk op dit gebied bepaalde regels zullen dan ook in acht worden genomen. Alle informatie met betrekking tot persoonsgegevens wordt zorgvuldig beheerd en bewaard in ons systeem. Deze informatie zal uitsluitend gebruikt worden om bestellingen en aanvragen van uw kant te verwerken en indien gewenst informatie toe te zenden betreffende onze producten en prijzen. De door u aan ons verschafte gegevens blijven te allen tijde in het bestand van ons en worden niet verschaft aan derden. Uw gegevens zoals bekend bij ons zijn door u te allen tijde opvraagbaar via onze website. U kunt daartoe inloggen met uw emailadres en wachtwoord. Vanzelfsprekend kunt u uw gegevens ook opvragen via onze klantenservice. Persoonsgegevens worden op uw verzoek verwijderd als deze gegevens onjuist blijken te zijn, de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient of als de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Om onze webpagina te kunnen gebruiken is het noodzakelijk cookies te gebruiken die in het geheugen van de harde schijf bewaard worden. De cookies worden gebruikt voor de verkoopstatistieken van www.fitnessdigital.nl. Indien u wilt kunt u uw computer zodanig instellen zodat u automatisch op de hoogte gebracht wordt op uw scherm wanneer de cookies ontvangen worden en op die manier kunt u de installatie van de cookies op uw harde schijf voorkomen.

FitnessBit SL heeft de mogelijkheid gegevens die u verschaft op deze website te bewaren, ook als u het inlog- of bestelproces niet afmaakt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om contact met u op te nemen en u te vragen naar de reden waarom u niet ingelogd heeft of geen bestelling gedaan heeft.

Wetgeving

Op overeenkomsten tussen FitnessBit S.L. en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Commerciële communicatie

Wanneer u een account bij ons aanmaakt wordt u de optie geboden om onze nieuwsbrieven te ontvangen. Als u deze optie aanklikt en accepteert geeft u fitnessdigital toestemming u van tijd tot tijd nieuws per email te sturen. fitnessdigital biedt in elke email de mogelijkheid dit automatisch af te zeggen. Tegelijkertijd heeft de klant de optie de nieuwsbrieven af te zeggen via de persoonlijke account. fitnessdigital zal nooit emails versturen aan klanten die hebben aangegeven geen nieuwsbrieven te willen ontvangen.

fitnessdigital zal nooit haar database aan derden geven en zet zich in om de persoonlijke gegevens zo goed en veilig mogelijk te bewaren en behandelen om te voorkomen dat personen zonder bevoegdheid niet aan deze gegevens kunnen komen. Echter fitnessdigital heeft wel het recht om concrete aanbiedingen via email naar klanten te versturen, die bedrijven exclusief voor fitnessdigital klanten maken.

Electronische factuur

De factuur wordt verstuurd per email en kan gedownload worden via Mijn account bij de bestellingsinformatie.

Gedeeltelijke nietigheid

Als een deel van deze servicevoorwaarden in strijd is met de wet en daarom ongeldig is, heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in overeenstemming met de wet. De partijen verbinden zich ertoe om opnieuw te onderhandelen over de punten van de servicevoorwaarden die nietig zijn en ze op te nemen in de rest van de servicevoorwaarden.

Wijziging van de verkoopvoorwaarden

FitnessBit S.L. behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dat betekent dat de inhoud en diensten die worden aangeboden, of de vorm waarin deze worden aangeboden of bewaard worden in de servers kunnen worden gewijzigd, verwijderd of toegevoegd. Deze wijzigingen moeten elke keer door de gebruiker worden geaccepteerd wanneer een aankoop via internet wordt gedaan. Klanten die niet in overeenstemming zijn met de wijzigingen van de algemene voorwaarden, moeten dit melden en moeten vanaf de datum waarop de nieuwe versie van kracht is stoppen met het gebruik van de diensten van de website. In het geval dat sommige van de voorwaarden van de algemene verkoopvoorwaarden onwettig worden verklaard of niet afdwingbaar zijn door een rechterlijke uitspraak, blijven de andere bepalingen van kracht.

Recht op uitsluiting

FitnessBit S.L. behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portal en/of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, op zichzelf of door een derde, aan gebruikers die deze algemene verkoopvoorwaarden niet naleven.

Overzicht

FitnessBit S.L. zal de schending van deze voorwaarden gerechtelijk vervolgen, evenals elk oneigenlijk gebruik van de portal.